Felfújható mechanikus bika kézikönyv

A gép működési paraméterei:
Teljesítmény: 2200 W
Feszültség: AC100-240V
Ciklus: 50 HZ-60HZ
Erõsítõ ellennyomással: 7. 5 A
Játék mód: Automatikus vagy Kézi
inflatable mechanical bull
Művelet:
1. Használja a gombot a vezérlés elindításához. Kapcsolja be az „Vészleállító” gombot, hogy a gép felfújható mechanikus bika készenléti állapotba kerüljön.
2. Az érzékelő elindításához csúsztassa fel a „Spin On / Off” kapcsolót, és az „Sensor Switch” kapcsolót lefelé. Ezután 1 - 2 másodpercig nyomja tovább a „Music Player” gombjának elindítását, hogy zenét játsszon.

A) Automatikus mód
A 1. Csúsztassa le a „Kézi / automatikus” kapcsolót, most automatikus üzemmódban van. (A „Stop / Start” csak az Auto üzemmódban működik).
A 2. A bika bekapcsolásához nyomja meg a „Start” gombot.
A bika automatikusan három nehézségi fokon mozog (Greenhorn, Cowboy és Ambush).
Először a bika 60 másodpercen belül továbbmozdul nehéz helyzetben lévő Greenhorn helyzetben, miután megnyomta a „Start” gombot.
60 másodperc után a bika gyorsabban mozog nehéz helyzetben lévő Cowboy és Ambush alatt 60 másodpercenként. Az automatikus modell 3 perccel fut, mielőtt leáll.
A 3. Kapcsolja ki a gépet.

A gép kikapcsolásához nyomja meg az „Vészleállás” vagy a „Stop” gombot. És nyomja meg a gombot a vezérlés leállításához.


Figyelem: Az Auto üzemmódban a többi kézi vezérlés nem működik, kivéve a „Stop” / „Vészleállás” gomb megnyomását vagy az üzemmód kapcsolójának felfelé történő felpattanását, hogy Kézi üzemmód legyen.
inflatable mechanical spinning jump bar


B) Kézi üzemmód

B 1. Csúsztassa fel a „Kézi / automatikus” kapcsolót felfelé, most a Kézi üzemmódban van.
B 2. Csúsztassa el a „Centrifugálás” forgókapcsolót a centrifugálási sebesség beállításához. (Javasoljuk, állítsa a sebességet lassúról nagyra fokozatosan.)
B 3. Csúsztassa el a forgókapcsolót az „Sway Speed” gombbal az inverziós sebesség beállításához. (Javasolja a sebesség fokozatos beállítását kicsiről nagyra.)
B 4. A bika mozgását a fogantyúval ellenőrizze.
„Spin Left”: Forgasd az óramutató járásával ellentétes irányban.
„Forgasd jobbra”: Forgasd az óramutató járásával megegyező irányban.
„Ingatag (felfelé&erősítéssel; lefelé)”: Hajtsa a bikát.
„Spin Left / Sway”: Forgasd az óramutató járásával ellentétes irányban és közben ingadozz.
„Forgasd jobbra / forogni”: Forgasd az óramutató járásával megegyező irányban és közben ingadozol.
B 5. A gép leállításához nyomja meg az „Vészleállítás” gombot. Kapcsolja ki a vezérlést gomb segítségével.


Figyelem: A Kézi üzemmódban a kezelő teljes mértékben ellenőrzi a bika mozgását, és nincs időkorlát. Vegye figyelembe a sebesség és az idő ésszerű irányítását. Vészhelyzet esetén azonnal nyomja meg a stop gombot a gép leállításához.